Flipped Classroom

Flipped Classroom o classe invertida és una nova forma d’organitzar  temps i contiguts pels alumnes. Consisteix en canviar la manera tradicional d’impartir la classe on primer es fa una explicació i després fan deures, tot a l’aula, per una preparació prèvia per part de l’alumne i a casa guiada pel professor.

Exemples són quan el professor proposa un vídeo per veure o article per llegir a casa als alumnes i abans de la classe,  per tal de preparar pel temari que explicarà i es treballarà a classe posteriorment, i poder així comprendre amb més profunditat i resoldre dubtes.

Diguem que l’alumne pot treballar amb més autonomia quan fa els exercicis perque coneix previament els continguts.

Aquesta metodologia té molt èxit amb la pedagogia basada en les intel·ligències múltiples.

Aquí un tutorial:

 

Aquí una infografia:

 

Captura

Google Drive, Google Docs i Google Sheets

Si vinculem el correu d’ Educem a Google, podem accedir a les seves eines, entre elles el Google Drive, que permet compartir entre nosaltres documents word, excel, powerpoints, etc i crear carpetes per organitzar-nos.
Noteu que els documents Google Sheets, Google Docs són els equivalents de Excel i word que es poden compartir amb més usuaris i editar-los de forma simultània

A part, de Google hi han molts més recursos educatius per poder aplicar a l’aula

Per si tens la curiositat….

Kahoot

És una plataforma web amb aplicació mòbil per fer concursos creant qüestionaris d’avaluació o accedint a un banc de kahoots, ja ple de qüestionaris de molts temes i quantitat de preguntes.

El concurs es crea a la web i els alumnes juguen amb ordinador o mòbil. Guanya qui més encerts té. A part, pots crear el teu propi sistema de premis i traduïr-lo directament en nota.  M’explico: sumar 0,5 punts a la nota d’un examen pel guanyador, sumar 0,25 punts a l’alumne que ha obtingut la segona posició i convidar a una “abraçada” a l’alumne que ha aconseguit la tercera posició

Video tutorial:

Per registrar-te i crear-ne un:

https://getkahoot.com/?utm_name=controller_app&utm_source=web_app&utm_medium=link

Per jugar:

https://kahoot.it/#/

Infografia

Es un esquema gràfic d’informació amb text i imatges, el treball final d’un tema en cartulina de la EGB, en versió digital. Es poden crear online gratuitament a partir de moltes webs. Aquí teniu un exemple d’una infografia sobre eines innovadores per educació.

comoAprendemosInfografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una web per crear-ne és: Canva.es

El registre és gratis!

Més exemples:

    

I un tutorial:

WordPress

Ja aquest blog ha estat creat a partir d’un compte gratuít a wordpress.com perquè és cada cop més habitual que els profes creïn els seus propis wordpress de les seves assignatures amb els continguts i recursos que utilitzen després a l’aula. Pot ser fins i tot com un llibre- web amb enunciats d’exercicis o casos que els alummnes realitzen al mateix wordpress permetent així feedback amb el profe i companys.

De totes les funcionalitats que ofereix wordpress de manera gratuita, ens sembla interessant:

  • Que es pot publicar cada exercici, cas o pràctica com un post, amb l’enunciat, els enllaços a documentació i referències.
  • Que té capacitat per afegir comentaris de cada post sobre una pràctica, així es podria crear com un foro i el professor podria intervenir responent dubtes ja no individualment per correu, sino publicat i per tots.
  • Que es pot reutilitzar per altres anys, esborrant els comentaris i actualitzant els continguts del post si cal.
  • Que els usuaris que escriuen comentaris poden ser registrats o no.
  • Que el professor pot inhabilitar comentaris, likes, shares, etc.

 

Enllaç a wordpress

Video tutorial: