WordPress

Ja aquest blog ha estat creat a partir d’un compte gratuít a wordpress.com perquè és cada cop més habitual que els profes creïn els seus propis wordpress de les seves assignatures amb els continguts i recursos que utilitzen després a l’aula. Pot ser fins i tot com un llibre- web amb enunciats d’exercicis o casos que els alummnes realitzen al mateix wordpress permetent així feedback amb el profe i companys.

De totes les funcionalitats que ofereix wordpress de manera gratuita, ens sembla interessant:

  • Que es pot publicar cada exercici, cas o pràctica com un post, amb l’enunciat, els enllaços a documentació i referències.
  • Que té capacitat per afegir comentaris de cada post sobre una pràctica, així es podria crear com un foro i el professor podria intervenir responent dubtes ja no individualment per correu, sino publicat i per tots.
  • Que es pot reutilitzar per altres anys, esborrant els comentaris i actualitzant els continguts del post si cal.
  • Que els usuaris que escriuen comentaris poden ser registrats o no.
  • Que el professor pot inhabilitar comentaris, likes, shares, etc.

 

Enllaç a wordpress

Video tutorial:

Advertisements